החזרי מס לשכירים

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 היא החוק מכוחו נגבה מס הכנסה מאזרחי ותושבי המדינה. כאשר שכיר שילם מס הכנסה במשך שנה שלמה ובסיומה של השנה התברר כי היה עליו לשלם סכום נמוך יותר ממה ששילם יהיה זכאי אותו שכיר לקבלת החזרי מס ממס הכנסה בעבור שנת המס החולפת.

 • מקרים בהם יש סיכוי שנגבה מס יתר ומגיע החזר מס
  • כאשר העובד לא הגיש בקשות להקלות בחישוב המס, כגון: בקשה לפטור ממס הכנסה, בקשה לזיכוי ממס (למשל, זיכוי בשל תרומה), בקשה לנקודות זיכויוכיו"ב.
  • כאשר עובד מועסק בכמה מקומות עבודה ולא עורך תיאום מס. במקרה כזה מנוכים משכרו סכומי מס הכנסה על פי מדרגת המסהגבוהה ביותר. בסוף שנת המס כאשר ניתן לחשב באופן ודאי את גובה ההכנסה השנתית ואת כל הנסיבות המזכות בהקלות ממס, ניתן לבצע חישוב סופי של סכום המס שעל העובד היה לשלם.
  • כאשר לעובד/ת נולד ילד במהלך שנת המס (אירוע המזכה הן את האב והן את האם בנקודות זיכוינוספות) והוא/היא לא הספיק/ה לעדכן על כך את המעסיק במהלך שנת המס (למשל כאשר עובדת יצאה לחופשת לידה, וחזרה לעבודה רק בשנת המס שלאחריה) ולכן לא קיבל/ה את נקודות הזיכוי במהלך שנת המס השוטפת.
  • כאשר העובד מפוטר או מתפטר, ואינו עובד בחלק משנת המס. במקרה זה הוא עשוי להיות זכאי להחזר חלקי או מלא של מס ההכנסה שנוכה ממשכורתו בתקופה שעבד, שכן מס זה חושב על בסיס ההנחה כי ימשיך לעבוד ולקבל את אותו שכר במשך כל השנה.
  • כאשר העובד מפריש באופן עצמאי(שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותו בהקלות במס. מאחר ותשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעביד, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר.

  מה אנחנו מציעים:

  • בדיקה מקצועית להחזר מס ללא תשלום
  • חסכון בזמן והתעסקות בבירוקרטיה
  • אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד
  • שירות אישי ומהיר בכל הארץ
  • התחייבות להחזר מס מקסימלי