הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית

שירותי הנהלת חשבונות חד צידית – הנהלת חשבונות זאת מותאמת בעיקר לעוסקים פטורים ועוסקים מורשים. אולם יש לשים לב כי קיימים עוסקים מורשים המחויבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה.

שירותי הנהלת חשבונות כפולה – הנהלת חשבונות כפולה מתאימה בעיקר לחברות וכן לעוסקים מורשים המחויבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה ע"פ הוראות ניהול ספרים. הנהלת חשבונות כפולה עיבוד הנתונים נעשה בצורה קפדנית תוך ביצוע התאמות שוטפות לכרטיסי המאזן, ליווי מקצועי וייעוץ בנושא הרווח והפסד של החברה ואו העסק העצמאי ודיווח לרשויות המס.

הנהלת החשבונות עוברת את עינה המקצועי של חוברה יפעת, רו"ח בעלת ניסיון של יותר מ 20 שנה בהנהלת חשבונות ו כ 11 שנה בראיית חשבון בהסתכלות מרחבית ופרטנית וחשיבה מקצועית.