שירותי חשבות שכר

השירות כולל עריכה והפקת תלושי שכר וכן דיווח לרשויות המס. אנו עומדים לרשות המעסיק באופן שוטף.