,

מסמכים ונתונים נדרשים לצורך הגשת הצהרת הון ראשונה

השקעה בעסקים או בחברות: פירוט בדבר העסקים והחברות בהם יש לך זכויות או אחזקות

מקרקעין: נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך נכון ליום ההצהרה, כולל כתובת, סכום, תאריך הרכישה ועלויות נלוות. יש להעביר העתק חוזה ובמידה והנכסים הועברו ללא תמורה, יש להעביר מסמכים המעידים על כך.

בנקים: אישורי יתרות לחשבונות הבנק שבבעלותך נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון. יש לוודא כי אישורי היתרות כוללים גם פקדונות/חסכונות/ניירות ערך/ מט"ח וכדומה.

קופות גמל וקרנות השתלמות: אישור להצהרת הון נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון.

בטוחי חיים: אישור על ביטוחי החיים שבבעלותך.

חייבים: האם יש לך חייבים (אנשים שחייבים לך כסף באופן פרטי) נכון לתאריך ההצהרה. א"כ יש לתת פרטים מדויקים שם הלווה, סכום, תאריך וכוד'.


התחייבויות: אישור על יתרת קרן ההלוואה/משכנתאות שבבעלותך נכון ליום הנקוב בהצהרת ההון. במידה והתקבלו הלוואות מגורמים פרטיים, יש להמציא מסמכים מאמתים.

כלי רכב: רשימת כלי הרכב שבבעלותך (כולל הרשומים בנאמנות בחברה) נכון ליום הצהרת ההון. יש לציין את הפרטים הבאים:

  1. סוג כלי הרכב
  2. מספר רישוי
  3. שנת ייצור

עלות כלי הרכב

תכולת בית: נא לערוך רשימה ולציין מחירי קנייה של מוצרים בני קיימא כגון:

  1. מוצרי חשמל בשווי מעל 3,000 ש"ח
  2. כלי נגינה בשווי מעל 3,000 ₪
  3. תמונות בשווי מעל 3,0000 ש"ח
  4. שטיחים בשווי מעל 3,000 ₪
  5. אוספים בכון בולים ומטבעות.
  6. תכשיטים רצוי פירוט מלא בתוספת הערכה של חברת הביטוח או פוליסה.

האם ברשותך כספת ? אם כן, יש לציין פרטים בדבר מיקומה