,

תקציב עסקי

מהו תקציב:

התקציב הינו תוכנית פעולה כלכלית הנערכת לתקופה חשבונאית מוגדרת. הוא מהווה ביטוי מספרי וכמותי לצפי ההכנסות וההוצאות של העסק על כל מחלקותיו וסניפיו.

עריכת התקציב מחייבת תכנון ותיאום בין היחידות השונות של העסק. כל אחראי מחלקה / סניף מכין תחזית ועורך התקציב מאחד את כל התחזיות.

בעת עריכת התקציב יש להביא בחשבון סדרי עדיפויות, קדימויות ולוחות זמנים לביצוע פעולות שונות ולחלק את התקציב בהתאם.

את התקציב אנו בונים על סמך יעדים ומטרות לתקופה הרצויה ונתחשב גם בנתוני תקופות קודמות.

בפועל אנו מציגים 3 תקציבים:

 1. תקציב ראלי המשקף את הצפי האמיתי של הפעילות.
 2. תקציב 80% המשקף קיטון במכירות.
 3. תקציב 120% המשקף גידול במכירות.

הצגת 3 התרחישים מאפשרת לנו להיות מוכנים לשינויים, וחשיבה כיצד להיערך במצב משתנה.


תועלות בבניית תקציב
:

 

 • התקציב מהווה כלי פיננסי עיקרי לתכנון המהלכים הפיננסים במהלך השנה.
 • התקציב מהווה כלי ניהולי ממעלה ראשונה. כלי המאפשר חיסכון בהוצאות מימון כל זאת ע"י ניתוב נכון של המזומנים למטרות השונות וחשיבותן.
 • התנהלות ע"פ תקציב מפנה זמן יקר של המנהלים לטובת זמן להשבחת העסק ע"י יצירת קשרים חדשים עם לקוחות קיימים ופוטנציאלים .
 • התקציב משפיע על התכנון השוטף של העסק באמצעות התקציב ניתן לדעת לא רק מה לעשות, אלא באלו נקודת זמן נבצע כל דבר ובאלו תנאים.
 • בשימוש במקביל בתקציב ותזרים מזומנים ניתן לנהל את החברה בצורה שקולה ומדודה לצמצם אי וודאות ולהגיע ליעדים שהחברה הציבה לעצמה.
 • ע"פ תכנון נכון ניתן להעביר את החברה ממפסידה למרוויחה.
 • התקציב ומעקב אחרי הביצועים במהלך השנה מהווה כלי שליטה ופיקוח על הפעולות הנעשות בעסק. ניתן להבחין בהתנהלות חריגה ולזהות כשלים במהלך השנה.
 • בניית תקציב מחייבת תכנון ותיאום בין היחידות השונות של העסק. התיאום יוצר פעילות תקינה בין היחידות השונות ומייצר אסטרטגיה של החברה כולה, הוא מונע כפילויות ומצמצם הוצאות.
 • התקציב הינו תרופת מנע להתדרדרות אפשרית של העסק. הוא צופה מראש מצבי מצוקה וקשיים בעודם בהתהוותם, וגורם לנקיטת צעדים למניעה ותיקון.
 • בעריכת תקציב כל יחידה בעסק נראים לעין, מנהלי היחידות נדרשים לדיווחים שוטפים בכך מונעים מנהלי היחידות לקחת אחריות גדולה יותר על הביצועים.
 • התקציב מהווה מסגרת לחברה כולה וכן הינו מסמך מנחה עבור כל יחידה לפעול במסגרת שנקבעה לה. בכך קיימת שליטה טובה יותר על התנהלות הסניפים.

 

חסרונות בבניית תקציב:

 

 • תכנון לקוי של התקציב עשוי לגרום להוצאות גבוהות יותר, לכן חשוב לערוך את התקציב בדקדקנות תוך הסתכלות מרחבית ע"י אדם בעל ניסיון.
 • יש להיזהר מניפוח תקציבים.
 • תכנון שאינו מבוצע ע"פ מדידה בתנאים משתנים אלא ע"פ תקציב קודם תוך התאמת סכומים שולית אינו יעיל.

 

נתונים עיקריים נדרשים לבניית תקציב:

 

תחזית מכירות:

יש לתכנן איזה מוצרים יש לנו, כמה אנו חוזים שנמכור מכל מוצר ובאיזה מחיר הוא יימכר.

תקציב הוצאות ישירות:

מהי העלות של כל מוצר שאנו מוכרים ומהי העלות הכללית ביחס למכירות.

תקציב שכר עבודה:

ע"פ תחזית המכירות לכמה עובדים אנו זקוקים, שעות עבודה חזויות ועלות.

תקציב מכירות:

כמה יעלו לנו הוצאות הפרסום, באיזה מדיה נפרסם ומה עלות כל מדיה.

תקציב הנהלה וכלליות:

שאר הוצאות העסק כגון: שכירות, שכ"ע, צרכי משרד וכו'.

תקציב השקעות:

איזה רכוש קבוע אנו חזויים לרכוש ומה עלותו.

תקציב הוצאות מימון:

עלויות מימון להלוואות קיימות וחזויות.

 

 

 

נערך ע"י: חוברה יפעת רו"ח