,

תקציב עסקי

מהו תקציב:

התקציב הינו תוכנית פעולה כלכלית הנערכת לתקופה חשבונאית מוגדרת. הוא מהווה ביטוי מספרי וכמותי לצפי ההכנסות וההוצאות של העסק על כל מחלקותיו וסניפיו.

עריכת התקציב מחייבת תכנון ותיאום בין היחידות השונות של העסק. כל אחראי מחלקה / סניף מכין תחזית ועורך התקציב מאחד את כל התחזיות.

בעת עריכת התקציב יש להביא בחשבון סדרי עדיפויות, קדימויות ולוחות זמנים לביצוע פעולות שונות ולחלק את התקציב בהתאם.

את התקציב אנו בונים על סמך יעדים ומטרות לתקופה הרצויה ונתחשב גם בנתוני תקופות קודמות.

בפועל אנו מציגים 3 תקציבים:

  1. תקציב ראלי המשקף את הצפי האמיתי של הפעילות.
  2. תקציב 80% המשקף קיטון במכירות.
  3. תקציב 120% המשקף גידול במכירות.

הצגת 3 התרחישים מאפשרת לנו להיות מוכנים לשינויים, וחשיבה כיצד להיערך במצב משתנה.

המשך קריאה…