,

מסמכים ונתונים נדרשים לצורך הגשת הצהרת הון ראשונה

השקעה בעסקים או בחברות: פירוט בדבר העסקים והחברות בהם יש לך זכויות או אחזקות

מקרקעין: נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך נכון ליום ההצהרה, כולל כתובת, סכום, תאריך הרכישה ועלויות נלוות. יש להעביר העתק חוזה ובמידה והנכסים הועברו ללא תמורה, יש להעביר מסמכים המעידים על כך.

בנקים: אישורי יתרות לחשבונות הבנק שבבעלותך נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון. יש לוודא כי אישורי היתרות כוללים גם פקדונות/חסכונות/ניירות ערך/ מט"ח וכדומה.

קופות גמל וקרנות השתלמות: אישור להצהרת הון נכון לתאריך הנקוב בהצהרת ההון.

בטוחי חיים: אישור על ביטוחי החיים שבבעלותך.

חייבים: האם יש לך חייבים (אנשים שחייבים לך כסף באופן פרטי) נכון לתאריך ההצהרה. א"כ יש לתת פרטים מדויקים שם הלווה, סכום, תאריך וכוד'.

המשך קריאה…